Stillhet i förskola och skoa

Anna Bornstein:
STILLHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

BESTÄLL HÄR! Pris: 195 kr 

Här kan du läsa ett smakprov ur "Stillhet i förskola och skola"

Vi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

Stillhet i förskola och skola visar hur situationen med enkla medel kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda (http://dreamofthegood.org/), där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Metodiken har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse (qigong/yoga). Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. Lärarnas arbete och deras reflektioner och erfarenheter återges. Barnens och elevernas respons får vi också ta del av, liksom av övningarnas effekter, belysta med hjälp av medicinsk och neurologisk forskning.

Stillhet i förskola och skola är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Bokens många övningar och praktiska exempel gör den läsvärd för alla som upptäckt att barn och unga älskar stillhetsstunder.

Pris: 195 kr
Utgivningsdatum: 30 oktober 2017

BESTÄLL HÄR! 

Pressinformation

UR INNEHÅLLET

Kap 1. Trygghet och studiero
Kap 2. Stillhetsmetodiken i Drömmen om det goda: stillhet, beröring, reflektion och rörelse
Kap 3. Motkrafterna och förklädda hjälpare
Kap 4. Hälsan
Kap 5. De utsatta barnen och eleverna
Kap 6. Stillhet som verktyg för fred och hållbarhet
Kap 7. Demokrati och allas lika värde och rättigheter
Kap 8. Lärandet
Kap 9. Stillhet ledarskap och personalens relation 


UR BOKENS FÖRORD

"Skollagen och förskolans och skolans styrdokument betonar vikten av en lugn och trygg miljö. Enligt barnkonventionen, som enligt regeringens förslag ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2018, har varje barn rätt till bra hälsa. Den här boken visar hur vi med enkla medel och utan stora kostnader kan förverkliga dessa viktiga mål. Den berättar om tjugo års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. I boken får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna." 


OM FÖRFATTAREN

Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna Bornstein skrev under många år på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld. Hon har bland annat skrivit böckerna Kroppskänning (1999), Intuition (2000) och Den samiska vandringsrösten (2002). Anna Bornstein är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik.

Stillhet i förskola och skola har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström-Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan.  Genom hennes pionjärinsats blev Norrköping 2008 pilotkommun för Drömmen om det goda och i dag vävs stillheten in i många av dess förskolor och skolor. Erfarenheterna från detta arbete skildras utförligt i boken.

 


SAGT OM "STILLHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA"

"Boken, som särskilt vänder sig till pedagoger, förskolechefer och rektorer, skildrar ingående 20 års erfarenheter av arbete med metoden på olika stadier, lärarnas reflektioner samt barnens och elevernas respons. Även personal och föräldrar har användning för de enkla övningarna. Allt förankras i styrdokument som läroplaner, skollag och FN:s konvention om mänskliga rättigheter, bl.a. via faktarutor, fotnoter och litteraturlista. Det är en mycket användbar, lättläst handbok med övningar och exempel från verkligheten." Eva Lexell Törnblom, BTJ (f.d. Bibliotekstjänst), BTJ-häftet nr 2, 2018

"Boken är otroligt inspirerande och viktig." Susann W, 2017-11-16 

 


BOKFAKTA

Häftad (danskt band)
Språk: Svenska
Antal sidor: 240
Utg.datum: 30 oktober 2017

 

 

   


Sök

Dana Förlag på Facebook

Dana Förlag

c/o Peter Fowelin
Hasselstigen 42
152 30 Södertälje
08-550 602 74
0707-72 85 77
E-post: peter[at]danaforlag.se
Webb: www.danaforlag.se