pressmeddelande "mindfulness i klassrummet"

2011-04-15

Undersökning efter undersökning visar att dagens barn och ungdomar känner sig stressade och att stressnivåerna gradvis ökar under skolgången. Oro, koncentrationsproblem och försämrade skolresultat är en följd av det. I boken Mindfulness i klassrummet – steg för steg får lärare och pedagoger från förskolan till gymnasiet verktyg att hjälpa barn- och elevgrupper till ökat lugn och välbefinnande.

– I Sverige finns ingen praktiskt inriktad bok om mindfulness som riktar sig till lärare. Med min bakgrund som so-lärare och läromedelsförfattare vill jag fylla den luckan. Jag har också knutit kontakt med pedagoger runt om i landet som har hjälpt mig att pröva ut de övningar som finns i boken, säger författaren Peter Fowelin, som sedan flera år tillbaka håller kurser och föreläser om mindfulness för lärare.

Mindfulness i klassrummet – steg för steg är gjord för att användas, inte bara läsas. Bokens kapitel behandlar centrala delar i mindfulnessträningen i en ordningsföljd som passar i skolan: kroppen, sinnena, andningen, tankar och känslor samt hur mindfulness kan användas för att stärka relationerna i en elevgrupp. I boken finns cirka 50 olika övningar och flera arbetsblad som kan kopieras till eleverna.

 – Eftersom mindfulness är nytt för de flesta pedagoger ger jag i varje kapitel också råd och tips om hur läsaren kan använda mindfulness för sin egen del. Boken är därmed också en introduktion till mindfulness för den som läser boken. En pedagog som själv mår bra och är närvarande fungerar bättre med eleverna, betonar Peter Fowelin.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har behållning av att läsa boken och använda dess många övningar. Boken fungerar också som inspiration för pedagoger som vill introducera mindfulness i vuxenpedagogiska sammanhang. Även föräldrar har utbyte av att läsa boken och tillämpa det förhållningssätt som presenteras.

Om författaren
Peter Fowelin är diplomerad organisationskonsult och före detta SO-lärare. Sedan 2008 håller Peter kurser och föreläser för lärare och skolpersonal om mindfulness. Peter har fått sin mindfulnessutbildning av bland andra Ola Schenström och Jon Kabat-Zinn.Peter är även läromedelsförfattare och skribent i ledarskapsfrågor.

Om förlaget
Dana Förlag (www.danaforlag.se) drivs av Peter Fowelin och startar sin verksamhet i och med utgivningen av Mindfulness i klassrummet – steg för steg.Utgivningen på Dana Förlag kommer till att börja med inrikta sig mot mindfulness och personligt ledarskap utifrån ett holistiskt och existentiellt perspektiv.

Kontakt: peter[at]danaforlag.se eller 070-77 285 77

Fakta om boken
Titel: Mindfulness i klassrummet – steg för steg
ISBN: 978-91-979486-0-9
Förlag: Dana Förlag
Utgivningsdatum: april 2011 (v. 15)
Ca-pris: 175 SEK

Högupplöst
författarbild

Klicka för högupplöst författarbild

Högupplöst
bokomslag

Klicka för högupplöst bokomslag

  


 

Beställning av recensionsexemplar

Skicka e-post till peter[at]danaforlag.se och berätta vem du är och vilken/vilka tidningar du skriver för, så skickar vi ett recensionsexemplar.

Sök

Dana Förlag på Facebook

Dana Förlag

c/o Peter Fowelin
Hasselstigen 42
152 30 Södertälje
08-550 602 74
0707-72 85 77
E-post: peter[at]danaforlag.se
Webb: www.danaforlag.se