Ångerrätt, reklamation, PuL m.m.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0707-72 85 77 alternativt använda Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets webbplats.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om du utnyttjar din ångerrätt ska Dana Förlag utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet återbetala dina kostnader för ordern, dock tidigast när vi har fått tillbaka varan från dig eller du sänt oss ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

- förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits
- ljud- och e-böcker som köps för direkt nedladdning, eftersom de räknas som en tjänst

Reklamation

Vid alla typer av reklamationer, t ex skadad vara eller saknad vara i leveransen, ber vi dig kontakta oss via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller eller telefon 0707-72 85 77. Ange fakturanummer och titel samt förklara problemet, så kan vi lättare hjälpa dig. Skicka inget utan att först ha varit i kontakt med oss. 

Outlösta paket

Om ett paket inte hämtas ut, eller om en försändelse kommer i retur på grund av att Dana Förlag fått en felaktig adress, tar vi ut 149 kr som kompensation för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt 149 kr (SEK), som kompensation för hantering och omkostnader.

Personuppgiftslagen (PuL)

Som kund hos Dana Förlag är du skyddad av Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204). Lagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och godkänner samtidigt att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. De personuppgifter som alltid sparas när du gör en beställning är: namn, adress samt e-postadress. När du handlar sparar vi också uppgifter om vad du har beställt i din order. Frivilliga uppgifter att registrera vid beställning är exempelvis särskild faktureringsadress. 

Vi sparar och använder de personuppgifter som behövs för att kunna ge dig som kund god service, fullgöra vår del av avtalet, skicka relevanta kunderbjudanden och i övrigt uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet. Registrerade personuppgifter används endast av Dana Förlag och lämnas inte ut till tredje part.

Personuppgifter som lämnats i samband med beställning tas regelbundet bort av oss, så att dina uppgifter inte sparas längre än nödvändigt i vår databas. Om du prenumererar på Dana Förlags nyhetsbrev sparas dock dina uppgifter (namn och e-postadress) så länge du kvarstår som prenumerant.

Du har som kund rätt att beställa ett utdrag av vilka uppgifter Dana Förlag har registrerade om dig. Du kan också begära att Dana Förlag rättar felaktiga, ofullständiga, missvisande eller onödiga personuppgifter, eller att vi tar bort dina personuppgifter helt och hållet.

För att beställa ut eller begära ändring av personuppgifter, skicka ett brev till Dana Förlags personuppgiftsansvarig:

Dana Förlag
c/o Peter Fowelin
Hasselstigen 42
152 30 Södertälje

Kom ihåg att ange ditt personnummer i brevet, och underteckna det med din personliga namnteckning. Allmänna frågor besvaras enklast via mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 0707-72 85 77.

Läs mer om PuL här: www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Dana Förlag

c/o Peter Fowelin
Hasselstigen 42
152 30 Södertälje
08-550 602 74
0707-72 85 77
E-post: peter[at]danaforlag.se
Webb: www.danaforlag.se